Pravno obvestilo


Spoštovani obiskovalec,

Nahajate se na uradni spletni strani družbe Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, EU (»Akrapovič« ali družba »Akrapovič«). Zahvaljujemo se za Vaš obisk na naši spletni strani in Vam želimo prijetno brskanje. Z namenom zagotavljanja pravilne uporabe in razumevanja gradiva, objavljenega na spletni strani ter celotne vsebine, vas prosimo, da preberete in upoštevate predmetno obvestilo.

Vse informacije na tej spletni strani so podvržene obvestilom o omejitvi odgovornosti, o avtorskih pravicah ter varstvu osebnih podatkov, kot sledi iz nadaljevanja. Z obiskom spletne strani Akrapovič ali kateregakoli njenih delov soglašate s pogoji in omejitvami, vsebovanimi v tem pravnem obvestilu. V kolikor z njimi delno ali v celoti ne soglašate, predlagamo, da ne brskate po spletni strani Akrapovič ali je drugače uporabljate.


Omejitev odgovornosti


V kolikor ni izrecno navedeno drugače, so vse in vsakršne informacije na spletni strani Akrapovič namenjene izključno informativni uporabi in ne ustvarjajo nikakršnih pravnih učinkov. Informacije na tej spletni strani ne predstavljajo ponudbe družbe Akrapovič in se jih nikakor ne sme razumeti kot takšne.

Družba Akrapovič si prizadeva, da bi bili podatki na spletni strani Akrapovič vselej ažurni in pravilni, vendar lahko informacije kljub temu vsebujejo napake in pomanjkljivosti, za katere Akrapovič ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Čeprav se družba Akrapovič trudi, da bi bilo motenj zaradi tehničnih napak čim manj, jih žal ni mogoče v celoti izključiti. Akrapovič ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, povzročeno z delovanjem, nepravilnim delovanjem, nedelovanjem ali nemožnostjo dostopa do te spletne strani.

Akrapovič sme po lastni presoji in ob vsakršnem času ter brez predhodnega opozorila ali obvestila delno ali v celoti prestaviti, spremeniti ali odstraniti svojo spletno stran in ne nosi odgovornosti za morebitne s tem povezane posledice.

Nekateri proizvodi, informacije o proizvodih ter njihova pojavna oblika na spletni strani so prikazani zgolj v informativne namene. Posledično se lahko razlikujejo od dejanskih proizvodov ali informacij o proizvodih. Vsi proizvodi niso na voljo v vseh državah, v nekaterih pa so na razpolago zgolj z določenimi specifikacijami oz. konfiguracijami. Dejanski podatki o določenem produktu ter njegovi dostopnosti in specifikacijah v posamični državi so na razpolago pri družbi Akrapovič ali pooblaščenem lokalnem prodajalcu. Akrapovič si izrecno pridržuje pravico do spremembe specifikacij glede modela, opreme in dobave po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila.

Spletna stran Akrapovič lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Akrapovič ne prevzema odgovornosti za vsebino, pravilnost, dostopnost, varnost ali kakršenkoli drug vidik takšne spletne stani, na katero se dostopa preko zunanje povezave s spletne strani Akrapovič.

To obvestilo o omejitvi odgovornosti ni namenjeno omejevanju morebitne odgovornosti družbe Akrapovič, ki bi bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo ali izključitvi odgovornosti v primerih, ko le ta po zakonu ne more biti izključena.


Avtorske in druge pravice


Celotna vsebina spletne strani Akrapovič, vključno, vendar ne omejeno, na tekste, grafično obliko, podobe, fotografije, datoteke (avdio in video posnetki, animacije in podobno) ter njihova postavitev so predmet zaščite avtorske pravice, pravic industrijske lastnine in/ ali drugih pravic.

Znamke, uporabljene na spletni strani Akrapovič, vključno z znaki in simboli družbe, so podvrženi avtorskopravni zaščiti, kot tudi zaščiti iz naslova znamk družbe Akrapovič ali tretje osebe, ki družbi Akrapovič dovoljuje uporabo takšnih znamk.

Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Akrapovič je prepovedano vsakršno reproduciranje, tehnična ali druga obdelava, prevajanje ali kakršnakoli drugačna uporaba materialov na tej spletni strani.

Promocijsko gradivo, objavljeno na spletni strani je namenjeno zasebni domači rabi ter se brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Akrapovič ne sme uporabiti ali razširjati z drugačnim namenom ali v kakršnekoli druge komercialne namene. Kadar se za uporabo gradiva zahteva pridobitev predhodnega soglasja, takšno soglasje nadomešča splošno soglasje iz tega obvestila in natančno opredeljuje vsakršno omejitev uporabe. V vsakem primeru rabe omenjenega gradiva, slednje ne sme biti na noben način spremenjeno ter mora vključevati navedbo vira ter podatke o avtorski in/ali drugih pravicah družbe Akrapovič.


Varstvo osebnih podatkov


Družba Akrapovič se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato deluje skladno z vsemi zakonskimi zahtevami in uporablja programsko opremo in tehnična sredstva z namenom zagotavljanja varstva in preprečevanjem nepooblaščene uporabe osebnih podatkov.

Ne glede na navedeno pa Akrapovič ne more zagotavljati varstva osebnih podatkov na drugih spletnih straneh, vključno s tistimi, do katerih se dostopa preko zunanje povezave, navedene na spletni strani Akrapovič. Z namenom omogočanja učinkovitejšega brskanja se lahko ob obisku spletne strani Akrapovič na napravo, preko katere odpirate spletno stran, naložijo spletni piškotki. Več podatkov o uporabi spletnih piškotkov lahko najdete v Politiki o spletnih piškotkih družbe Akrapovič.

Dostop do nekaterih vsebin na spletni strani je mogoč le z navedbo določenih osebnih podatkov (npr. pri naročanju na glasilo oz. novice družbe Akrapovič). V teh primerih se uporabnik seznani z obvestilom o varstvu osebnih podatkov ob vstopu na zadevni del spletne strani.


Veljavno Pravo


Ta spletna stran (vključno s Pravnim obvestilom) se presoja po slovenskem pravu. Za obravnavo vseh sporov v zvezi s to spletno stranjo so izključno pristojna slovenska sodišča.

V primeru, da na spletni strani opazite kakršnekoli napake ali netočnosti oz. se vam porajajo kakršnakoli druga vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom, smo vam za pojasnila na razpolago na info(at)akrapovic.com ali drugih objavljenih kontaktnih podatkih.