Materiali

Izvedena je bila natančna karakterizacija mehanske in oksidacijske odpornosti na različnih zmeseh zlitin.

Strankam lahko ponudimo različen tipe mešanih kot tudi izvornih materialov. Vedno uporabljamo najkakovostnejši titan, ki je podvržen posebej strogi vhodni kontroli, s čimer zagotavljamo odlično kakovost naših končnih litih izdelkov.


Pri procesu litja uporabljamo najkakovostnejše titanove
zlitine, ki so rezultat našega znanja, izkušenj in strogega
nadzora kakovosti.