AKRAPOVIČ TITANIUM AND COMPOSITE SOLUTIONS

Precizijsko litje
titana v podjetju Akrapovič

Livarna

Livarna za titan se razprostira na glavni lokaciji podjetja Akrapovič v Ivančni Gorici. Livarna vključuje vse faze procesa precizijskega litja, od vbrizga voska do končnega pregleda litih izdelkov z rentgensko radioskopijo in drugimi kontrolnimi postopki (kemične analize, mehanske lastnosti, dimenzijsko točnost itd.).

Tehnologija
Izdelujemo lite komponente, ki so namenjene Akrapovičevi lastni proizvodnji visoko zmogljivih izpušnih sistemov ter za avtomobilski sektor na splošno. Naš namen je razširiti poslovanje na druga področja uporabe in industrije, kot je medicina, oprema za termo-elektrarne, zabavna industrija, umetnost...
Izdelki
Izvedena je bila natančna karakterizacija mehanske in oksidacijske odpornosti na različnih zmeseh zlitin, ki smo jih dobili z mešanjem zgoraj omenjenih materialov. Trenutno lahko ponudimo strankam štiri različne tipe zmesi, ki jih pridobimo iz recikliranih materialov.
Storitve
Livarna je organizirana na način, ki ne omogoča le izdelave litih komponent, ampak nudi tudi popoln obseg storitev, vse od CAD pomoči pri zasnovi delov do izdelave aluminijastih orodij za vbrizgavanje voska, nedestruktivnih retgenskih pregledov, FEA simulacij, metalurških in mehanskih karakterizacij in dimenzijskih pregledov.
Materiali
Precizijsko litje je industrijski postopek, znan tudi kot tehnika 'izgubljenega voska'. Najpogosteje se uporablja pri proizvodnji delov iz posebnih materialov, kot je titan, primernem pri visokih temperaturnih obremenitvah.